محمد سعید صدرایی

Profile

تحصیلات من کارشناسی ارشد عمران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک) تهران است. ضمینه فعالیت من در صنعت ساختمان و ساخت و ساز شهری و رشته تخصصی من اجرای صفر تا صد پروژه های مشارکت در ساخت در شهر تهران است.همزمان به نظارت پروژه های دیگر از طرف سازمان نظام مهندسی استان تهران میپردازم.

محمد سعید صدرایی

Mohammad Saeed Sadraei

with a master’s desgree in Civil Engineering from Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic).
I’m currently active in urban cunstruction in Tehran, specializing in EPC contracts.
I’m also a supervising engineer certified by Tehran construction Engineering Organization.

Text me on

Look me up on

Text me on

Look me up on

Text me on

Look me up on